OPIS PRODUKTU:

  • Jednoskładnikowa piana poliuretanowa, prepolimeryzowana mieszanina w aerozolu, która utwardza się pod wpływem
    wilgoci z powietrza
  • Utwardzona piana jest dobrym izolatorem dźwięku i temperatury
  • Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem powierzchni teflonowych, polietylenu i powierzchni silikonowych.
  • Utwardzona piana jest wrażliwa na promieniowanie UV i na bezpośrednie światło słoneczne
  • Temperatura stosowania wynosi od +5°C do +30°C