OPIS PRODUKTU:

  • Jednoskładnikowy na bazie wody oparty na dyspersji akryl, opracowany dla większej elastyczności i odporności na pęknięcia.
  • Wytrzymuje rozszerzanie się i kurczenie bez pękania czy pogorszenia jego właściwości uszczelniających
  • Do wypełniania pęknięć i szczelin przed malowaniem
  • Gotowy do malowania po 2 godzinach
  • Zapewnia długotrwałe i wytrzymałe uszczelnienie i tworzy spoinę, która wytrzymuje ruch aż do 12,5% bez pękania lub utraty przyczepności