• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • Kraj dostawy: Polska
 • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Dr.Hahn Zawias KT-V 6R srebrny

Dr.Hahn Zawias KT-V 6R srebrny

RAL9465

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:

Wszystkie pola są wymagane

Producent: Dr.Hahn

Dostępne warianty:

Wysokość przylgi:

Cena: 111.99 brutto/szt.

91.05 zł netto/szt.

Ilość:
szt.
Czas dostawy:
1-3 dni
Koszty dostawy:
 • Paczkomaty InPost 24/7 12.99 zł brutto
 • Kurier DPD 24.00 zł brutto
 • Kurier InPost 24.00 zł brutto
Kod producenta:
KTV
Kod EAN:
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Zapytaj o cenę hurtową
Opis produktu

Hahn KT-V 6R Za­wia­sy Pre­mium, dzię­ki de­li­kat­ne­mu kształ­to­wi pod­kre­śla­ją pięk­no drzwi i prze­ko­nu­ją pierw­szo­rzęd­ną tech­ni­ką mon­ta­żu. Za­wia­sy tej serii osią­gnę­ły w ra­mach badań dla znaku CE, 14 klasę, ozna­cza­ją­cą za­sto­so­wa­nie do bar­dzo wy­so­kich ob­cią­żeń i mogą być uży­wa­ne do drzwi ewa­ku­acyj­nych. Dobre mo­co­wa­nie gwa­ran­to­wa­ne jest rów­nież w przy­pad­ku drzwi z wy­so­ki­mi ko­mo­ra­mi izo­lu­ją­cy­mi cie­pło. Zgod­nie z ba­da­nia­mi RAL, mogą te za­wia­sy prze­no­sić cię­żar skrzy­dła do 160 kg, w za­leż­no­ści od wy­ko­na­nia profili.​Wszystkie prace re­gu­la­cyj­ne mogą być wy­ko­na­ne przez jedną osobę, bez zdej­mo­wa­nia i za­kła­da­nia skrzy­dła drzwiowego.​Zgodnie z po­twier­dzo­ną dobrą prak­ty­ką, za­wias daje się re­gu­lo­wać bez­stop­nio­wo, w sze­ściu kie­run­kach.

 • Cer­ty­fi­ko­wa­ne wg CE: Klasa za­wia­sów 14
 • Teraz do­stęp­ne rów­nież z mo­co­wa­niem KT-FIX
 • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
 • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
 • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
 • W sprze­da­ży znaj­du­ją się spe­cjal­ne śruby mo­cu­ją­ce
 • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­ni

Warianty do wyboru :

Kolor : biały, brąz
Wysokość przylgi : 15-20mm ; 18-23mm ; 22-27mm (zależny od rodzaju profila PVC )

ktn ktv przylga 15-20ktn ktv 18-23ktn ktv 22-27

Cechy produktu
Zawiasy
 • Obciążenie max dla 2 zawiasów [kg]
 • 160
 •  
 • Kolor
 • srebrny
 •  
 • Wysokość przylgi [mm]
 • 15-20
  18-23
  22-27
 •  
 • Regulacja
 • 3D
 •  
 • Rodzaj montażu
 • nawierzchniowy
 •  
 • Kierunek otwierania
 • uniwersalny
 •